Společnost ABEGU Energy, s.r.o. byla založena v Desné v r. 2016. Činnost společnosti je zaměřena na technickou konzultační pomoc a služby pro oblast energetiky v následujících oblastech:

  • elektromagnetická kompatibilita (EMC)
  • diagnostika metalických trubek 
  • diagnostika kabelů 
  • elektrická bezpečnost
  • vlivy prostředí